Logo KJ

Database toegang aanvragen

KJ Software hecht groot belang aan de beveiliging van alle bij KJ ondergebrachte gegevens. Om de veiligheid van alle door U en andere klanten aan KJ toevertrouwde gegevens te waarborgen is onze database server alleen toegankelijk vanaf vooraf gescreende IP-adressen.

Na het verzenden van uw aanvraag zal deze door een van onze medewerkers worden gecontroleerd. Op werkdagen is de verwerkingstijd maximaal 1 werkdag, waarbij we natuurlijk een zo spoedig mogelijke verwerking nastreven.

LET OP staat hierboven een IPv6 adres (voorbeeld: 2234:0000:0000:6904:0019:d2ff:feb3:5e4f) ga dan naar http://www.watzijnmijnips.nl en vervang dit door het IPv4 adres.